Inchide

Alimentare cu energie electrica pentru Unitatea Medico-Sociala, str. Stefan cel Mare

Retele

Valoare totala investitie:

14.826,99 lei

Data inceput:

09/2011

Data sfarsit:

09/2011

Durata:

-

Status:

Finalizata

Executant:

S.C. DORI PREST S.R.L. HUNEDOARA

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Unitatea de Asistență Medico Socială

Obiective

Realizarea alimentării cu energie electrică a Unității Medico Sociale, str. Ștefan cel Mare nr. 5

Rezultate

În vederea racordării la rețeaua electrică, au fost executate următoarele lucrări:
- realizarea branșamentului electric trifazat pozat aparent
- montarea pe clădirea postului de transformare a unei firide de rețea tip E2.4
- contorizarea prin măsurarea energiei electrice cu contor electric de energie activă și reactivă în montaj semidirect

Alte Observatii

Comanda nr. 854/ 21.09.2010