Inchide

Realizare zid de sprijin, strada Brazilor

Drumuri

Valoare totala investitie:

419.126,00 lei

Data inceput:

03/2018

Data sfarsit:

06/2018

Durata:

3 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC Meridian Trust SRL Deva

Sursa de finantare

- Fonduri guvernamentale prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL II 2017 - 2020, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”
- buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Zidul de sprijin de pe strada Brazilor din municipiul Hunedoara este situat în zona S-V a orașului, sectorul necesar pentru realizarea zidului de sprijin de tip debleu pe partea stângă a străzii fiind cuprins între numerele de casă 24.....42, cu o lungime totală de 135 m și înălțimea elevației de 5,5 .... 6,00 m ia adâncimea de fundare este de 1,20 m.

Valoarea totală a investiţiei:
–404,860 mii lei (exclusiv TVA), 482,436 mii lei (inclusiv TVA) respectiv
- 89,326 mii euro (exclusiv TVA), 106,442 (inclusiv TVA), (1euro - 4,5324 lei din 20.01.2016.)
din care C+M
- 365,010 mii lei (exclusiv TVA), 438,012 (inclusiv TVA),respectiv
- 80,533 mii euro (exclusiv TVA), 96,640 (inclusiv TVA) (1euro- 4,5324 lei din 20.01.2016.)
2. Durata de realizare - 3 luni
3.Capacităţi:−lungime zid de sprijin - 135m

Alte Observatii

- HOTĂRÂREA Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. Nr.48/29.01.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a idicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “ Zid de sprijin pe strada Brazilor din municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara”

- HOTĂRÂREA Consiliului Local al municipiului Hunedoara Nr. 72/15.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2016 privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Zid de sprijin pe strada Brazilor din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”

- HOTĂRÂREA Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 141 /19.04.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului Local nr. 48/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectiv
ul de investiţie „Zid de sprijin pe strada Brazilor din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”,cu modificările și completă
rile ulterioare

- Contract servicii 19/6799/27.01.2016-Intocmire documentatie tehnico - economica pentru realizare zid de sprijin, str. Brazilor, faza DALI, proiectant: INFRA VIALIS SRL, valoare: 4.260 lei

- Contract servicii 211/93758/20.12.2017- Intocmire documentatie tehnico- economica- Realizare zid de sprijin, str. Brazilor, proiectant: INFRA VIALIS SRL, valoare: 10.115 lei

- contract executie lucrări nr. 17/13064/20.02.2018- SC Meridian Trust SRL Deva, valoare: 405.610,81 lei
- Contract servicii 66/ 23399/ 27.03.2018- Dirigentie de santier- SFETCU GHEORGHE PFA, valoare: 3.400,00 lei

- Dată începere lucrări: 15.03.2018
- Termen de execuție: 90 zile, 3 luni
- Termen finalizare: 15.06.2018

Valoarea lucrărilor conform proces verbal la terminarea lucrărilor: 405.610,81 lei incl. TVA