Realizare Statuie Michael Klein, zona Complex Sportiv, municipiul Hunedoara, judetul Hunedoara

Harta interactiva a investitiilor

Prim─âria Hunedoara

B-dul Libertatii nr.17

Categorie

Turism

Valoare totala investitie

305.941,00 lei

Data inceput

07/2017

Data sfarsit

02/2018

Durata

7 luni

Status

In executie

Executant

Realizare statuie: SC QUADRO ART SRL Sibiu și Amenajare zonă: SC KRETA GRUP SRL Deva

Manager proiect

Sursa de finantare

Buget local

Parteneri

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Municipiul Hunedoara a organizat un concurs de soluții cu premii de creație plastică pentru realizarea statuii fotbalistului hunedorean Michael Klein la scara 1:1 având în vedere că la începutul anului 2018 se vor împlini 25 de ani de când a trecut în neființă acesta.
În vederea stimulării creativității autorilor care doreau să participe la acest Concurs de soluții, în urma selectării proiectelor depuse de către juriul concursului, primele trei propuneri de proiecte au primit premii individuale, astfel:
- locul I - 2.000 lei,
- locul II - 1.500 lei,
- locul III - 1.000 lei,
Total: 4.500 lei
Scopul concursului a fost selectarea celei mai reprezentative creații în ceea ce privește statuia la scara 1:1 a fotbalistului hunedorean Michael Klein.
Statuia s-a amplasat în locul bustului existent din rondoul din imediata apropriere a magazinului Kaufland, din fața stadionului din cadrul Complexului Sportiv Michael Klein din municipiul Hunedoara, în zona intersecției dintre B-dul Dacia și strada Avram Iancu.
În conformitate cu Regulamentul concursului, autorul selectat, SC QUADRO ART SRL Sibiu, a negociat, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu autoritatea contractantă condițiile în care va realiza statuia reprezentându-l pe Michael Klein conform unei comisii de negociere numită prin Dispoziția Primarului nr. 2430/ 20.07.2017.

În vederea realizării statuii, s-a încheiat Contractul de lucrări nr. 130/ 59395/ 23.08.2017 între, Municipiul Hunedoara în calitate de achizitor, pe de o parte și SC QUADRO ART SRL Sibiu, în calitate de executant, pe de altă parte.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 459/ 29.11.2017 s-a aprobat documentația tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amplasare Statuie Michael Klein, zona Complex Sportiv, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”, astfel:

1. Valoarea totală a investiţiei:
134.466,119 lei (exclusiv TVA), respectiv 159.746,894 lei (inclusiv TVA),
din care C+M: 127.481,890 lei (exclusiv TVA), respectiv 151.703,449 lei (inclusiv TVA), în prețuri la data de 21.11.2017 - 1 euro - 4,6551 lei

2. Durata de realizare (execuția lucrărilor) - 2 luni

3. Capacități fizice:
−alee pietonală circulară cu lățime de 2,00m;
−3 căi de acces cu lățime de 2,00m;
−realizare fundație și taluz înierbat;
−iluminat arhitectural compus din 12 corpuri tip borne luminoase și 3 reflectoare cu LED.

În vederea amplasării noii statui, precum și pentru amenajarea zonei din jurul acesteia pentru punerea în evidență a statuii, s-a întocmit o documentație tehnico - economică în acest sens.
Pentru adaptarea la teren, s-a realizat fundația din beton armat care susține statuia propriu-zisă și care preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acestuia și a soclului din granit.

Totodată, s-a montat și un iluminat de noapte arhitectural tip borne luminoase și reflectoare cu LED cu lumini albe și albastre, reprezentând culorie echipei Corvinul Hunedoara, iluminat ce astfel, pune în evidență statuia propriu-zisă.

Rezultate