Inchide

Realizare expoziție istorică - B-dul Traian, porțiunea cuprinsă între sensul giratoriu magazin Dedeman și intersecția cu strada Mihai Viteazul

Turism

Valoare totala investitie:

602.000,00 lei

Data inceput:

08/2023

Data sfarsit:

11/2023

Durata:

3 luni

Status:

În execuție

Executant:

SC MIKE ZARR ADS SRL

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Turiștii care vizitează municipiul Hunedoara în drumul lor spre Castelul Huniazilor precum și cetățenii municipiului Hunedoara

Obiective

Istoria unui oraș are puterea de a-i schimba viitorul. Pentru a oferi călătorului care tranzitează Hunedoara și nu numai, fotografii cu cele mai importante și reprezentative imagini și secvențe istorice ale municipiului Hunedoara de-a lungul timpului, se are în vedere realizarea unei Expoziții istorice în aer liber.
Expoziția istorică realizată până în prezent a avut un real succes și un impact pozitiv asupra vizitatorilor și cetățenilor municipiului Hunedoara, pentru care se dorește continuarea prezentării istoriei urmașilor familiei Corviniștilor.
Terenul cu nr. cadastral 70411 este înscris în Cartea Funciară a municipiului Hunedoara cu CF nr. 70411, în suprafață de 51.010 mp, aflându-se în domeniul public al municipiului Hunedoara și se află între zona verde adiacentă blocurilor de locuințe și trotuar respectiv pista de biciclete de pe B-dul Traian, fiind liber de construcții.
Astfel, se propune realizarea unei expoziții istorice, în zona magazinului Dedeman până în intersecția cu strada Mihai Viteazul pe o lungime de aprox. 195 m, de-a lungul pistei pentru bicicliști, prin execuția unei fundații din beton, soclu din beton, stâlpi metalici, realizarea unei structuri metalice suport pentru panourile expoziționale formată din elemente metalice, montare panouri expoziționale din alucobond care vor fi imprimate cu imagini istorice. Expoziția stradală istorică va fi prevăzută cu instalație de iluminat și camere de supraveghere video.

Pentru a fi posibilă realizarea investiţiei amintite mai sus, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare S.C. ILCOR CONSULTING S.R.L. a elaborat documentaţia tehnico – economică - faza Proiect Tehnic în acest sens.

Durata de realizare a investiției (execuția lucrărilor) - 3 luni ;

Capacități:
- regim de înălțime: Parter;
- arie construită la sol: 35,80 mp;
- arie construită desfășurată: 35,80 mp;
- înălțimea amenajării expoziționale: 1,90 m (2,50 m);
- procentul de ocupare a terenului P.O.T. propus: 0,07 %;
- coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. propus: 0,0007.

Se vor realiza:
1. Stâlpi metalici - 97 buc. 80x80x6 mm - 2,5 lungime
2. Rigle metalice - 180 buc. 60x60x2mm - 2 m lungime
3. Sudură elemente metalice
4. Grunduit şi vopsit culoare albastru elemente metalice(stâlpi şi rigle)
5. Montat capace stâlpi - 97 buc.
6. Tencuială decorativă rezistentă la apă culoare albastru pe soclu din beton armat - 125 mp
7. Pietriş decorativ din marmură albă 10 cm grosime - 11 mc
8. Refacere zonă verde adiacentă intervenției – 500 mp.
9. Reamplasare coşuri de gunoi - 4 buc.
10. Reamplasare bănci de lemn - 4 buc.

Se propune construirea unei expoziți stradale istorice în aer liber formată din următoarele elemente constructive:
-fundație din beton arrnat.
-soclu din beton arrnat cu dimensiunile de 20x25 cm.
-Stâlpi metalici cıı dimensiunile de 80x80x6 mm şi 1,90 m înâl|ime,
-rigle metalice cu dimensiunile de 60x60x2 mm şi 2.00 m deschidere montate la partea inferioară şi superioară a stâlpilor metalici.
-structură metalică suport pentru panourile expoziționale formată dîn elemente metalice cu secțiunea de 20x40x2 mm
-panouri expoziționale din alucobond ce vor fi imprimate cu imagini istorice care alcătuiesc expoziția istorică propusă a fi amenajatâ în zona studiată. Aceste panouri expoziționale vor avea structură metalică portantă independente ce va fi fixată pe structură metalică principală.
Soclul din beton armat va fi finisat cu tencuială decorativă rezistentă la apă culoare albastră iar structura metalica va fi grunduită şi vopsită cu culoare albastră.
Tronsoanele propuse vor fi alcătuite din elemente repetitive intercalate cu dimensiunile de 1,30 x 2,50 m respetiv 2,90 x 1,90 m conform desfâşurărilor de tronsoane din partea desenată de arhitectură.
Expozitia stradalâ istoricâ va fi prevăzută cu instalație de iluminat nocturi și cam erre de supraveghere video.
Accesul la expoziția istorică stradală propusă se va face de pe trotuarul existent pe bulevardul Traian pe zona studiată.

Finisaje exterioare:
-tencuială decorativă rezistentă la apă culoare albastru pe soclul din beton armat propus.
-grund şi vopsea culoare albastru la structura metalică suport a panourilor expoziționale.
-pietriş decorativ din marmură albă pe zona de învecinare a soclului cu zona verde adiacentă blocurilor de liocuințe şi a trotuarului existent.

Alte Observatii

Contract servicii 200/64515/03.08.2022- Intocmire documentatie tehnico economica, faza Proiect tehnic
Proiectant: SC ILCOR CONSULTING SRL
Valoare proiect: 27.370 lei


Contract lucrari 116/37761/25.04.2023- Realizare expozitie istoria - B-dul Traian, portiunea cuprinsa intre sensul giratoriu magazin Dedeman si intersectia cu strada Mihai Viteazul
Valoare: 566.362,20 lei
Executant: SC MIKE ZARR ADS SRL

Contract servicii 125/39562/02.05.2023- Servicii de dirigentie de santier
Valoare: 2.380,00 lei
Prestator: CONCEPTUAL CONSTRUCT STUDY SRL

Proces verbal de predare primire a amplasamentului și a bornelor de repere nr. 72952/ 25.08.2023

Ordin de începere lucrări nr. 71470/ 22.08.2023
Termen execuție 3 luni din 28.08.2023