Inchide

Reabilitarea și modernizarea imobilului fosta bază Drumuri și Poduri SA, str. Maior Stanga

Cladiri

Valoare totala investitie:

324.000,00 lei

Data inceput:

12/2014

Data sfarsit:

08/2015

Durata:

8 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC BAU DECOLUX PREST SRL DEVA SC ELECTRO STANCALIE SRL HUNEDOARA

Sursa de finantare

Buget Local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

În strada Maior Stângă din Municipiul Hunedoara se află amplasat un imobil în care cu ani în urmă a funcționat o subunitate a Direcției Județene de Drumuri și Poduri R.A. Deva aflată în faliment. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. 47/ 28.02.2014 și în conformitate cu Contractul de vânzare –cumpărare încheiat între Municipiul Hunedoara și S.C. Drumuri și Poduri R.A. a avut loc achiziționarea imobilului fostei baze a direcției județene de drumuri în vederea mutării sediului Serviciului Gestionarea și Întreținerea Domeniului Public și privat care aparține Primăriei Municipiului Hunedoara.

Rezultate

Pentru ca acest serviciu să poată fi mutat de la fosta locație de pe str. Mihai Viteazu și să-și desfășoare activitatea în noul sediu, s-au executat lucrări în vederea asigurării unor condiții minime de confort pentru a funcționa.
În primă fază, au fost executate lucrări pentru reabilitarea clădirii, respectiv reabilitarea instalației de apă-canalizare, reparații la acoperiș atelier, instalații de încălzire, precum și lucrări la instalația electrică (instalațiile de forță, instalația interioară, tablouri electrice, iluminat din incinta curții).
În a doua fază, se executa lucrări constând în recompartimentări interioare, finisaje interioare și completări instalații electrice.

Alte Observatii

Până în prezent au fost încheiate următoarele contracte/ comenzi aferente acestei investiții:
- contract nr. 134/79970/09.12.2014, .Reabilitare imobil fosta subunitate a Directiei Judetene de Drumuri si Poduri R.A. situat in strada Maior Stanga din mun. Hunedoara, executant: S.C. BAU DECOLUX PREST SRL- Deva, valoare: 217.796,60 lei, executat și decontat: 216.199,17 lei
Proces Verbal la terminarea lucrărilor nr. 15/ 08.05.2015

- Comanda nr. 764/ 18.11.2014, Execuție lucrări la instalațiile electrice aferente fostei subunități a Direcției Județene de Drumuri și Poduri RA, str. Maior Stanga, executant: SC Electro Stancalie, valoare: 43.393,37 lei, executat și decontat 41.887,02 lei
Proces Verbal la terminarea lucrărilor nr. 8/ 13.03.2015

- Contract nr. 60/ 30177/ 28.04.2015 - Continuare lucrări fosta bază DJD, executant: SC Bau Decolux Prest SRL Deva, valoare lucrare: 44.199,97 lei, în derulare