Inchide

Reabilitare strada Victor Babes

Drumuri

Valoare totala investitie:

740.140,00 lei

Data inceput:

09/2016

Data sfarsit:

12/2016

Durata:

3 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC Drupo SRL

Sursa de finantare

Bugetul împrumutului intern al municipiului Hunedoara
Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Strada Victor Babeș se află în cartierul Chizid al municipiului Hunedoara, care face legătura între str. Chizid și str. Brazilor și Stejarilor. Lungimea străzii este de 683 m, lățimea fiind variabilă între 5,00 – 6,00 m, iar trotuarele sunt de asemenea cu lățime variabilă.

Capacităţi:
- lungime traseu 683 m,
- parte carosabilă variabilă 5,00 – 6,00 m
- trotuare: variabile

Rezultate

Durata de funcționare a străzii fiind expirată, prezintă deteriorări majore la toate straturile componente ale structurii rutiere, la terasamente și la partea carosabilă, s-au efectuat lucrări de reabilitare a structurii și a îmbrăcăminții asfaltice, precum și s-au refăcut marcajele rutiere.

Alte Observatii

Autorizație de Construire nr. 16/ 2016
HCL 461/ 21.12.2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici
HCL 23/ 18.01.2016 privind actualizarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici

Proiectant: SC MALEX ENGINEERING SRL BUCUREȘTI

Contract lucrări nr. 176/ 45034/ 16.06.2016, SC Drupo SRL, valoare: 373.964,59 lei

Contract servicii nr. 183/ 50656/ 11.07.2016, servicii de dirigenție de șantier, Gherman Lucian, valoare: 1.800 lei, TVA 0

Proces verbal de recepție lucrări din data de 19.12.2016