Inchide

Reabilitare strada Revolutiei din municipiul Hunedoara

Drumuri

Valoare totala investitie:

456.172,00 lei

Data inceput:

03/2016

Data sfarsit:

07/2016

Durata:

4 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC MANO SPRINT S.R.L

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Având în vedere îmbunătăţirea infrastructurii din municipiul Hunedoara, s-au executat reabilitări pe anumite străzii, şi astfel s-a elaborat documentaţia tehnică pentru realizarea lucrărilor de reabilitare pe strada Bucegi, pe sectorul cuprins între intersecția cu strada Traian şi bulevardul Dacia. Acesta are două benzi de circulaţie, preia fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătura. Lungimea străzii este de 201 m, suprafața trotuarelor existente reabilitate - 1353 mp iar suprafaţa carosabilă – 1800 mp.
Durata de realizare - 4 luni
Capacităţi:
- Lungime stradă – 201 m
- Suprafaţă carosabilă – 1800 mp
- Suprafață trotuare existente reabilitate - 1353 mp
Durata de funcționare a străzii fiind expirată, aceasta prezentând deteriorări majore la toate straturile componente ale structurii rutiere, la terasamente și la partea carosabilă. S-au executat lucrări de reabilitare a structurii și a îmbrăcăminții asfaltice, precum și refacerea marcajelor rutiere.

Alte Observatii

Autorizație de Construire nr. 14/ 02.02.2016
Contract lucrari 201/89804/31.12.2015- Reabilitare strada Revolutiei, MANO SPRINT S.R.L, valoare: 456.142,06 lei
HCL 459/ 21.12.2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici
HCL 21/ 18.01.2016 privind actualizarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici

Proiectant: SC MALEX ENGINEERING SRL
Contract de servicii nr. 73/ 14510/ 24.02.2016, Dirigenție de șantier, Întreprindere Individuală Gherman Lucian, valoare: 4.500 lei, TVA = 0 %
Ordin de începere lucrări din 08.03.2016, termen realizare: 3 luni

Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 48506/ 01.07.2016.
Valoarea lucrărilor executate conform Proces Verbal de receptie la terminarea lucrărilor: 456.142,60 lei incl. TVA.