Inchide

Reabilitare strada Crisan din municipiul Hunedoara

Drumuri

Valoare totala investitie:

404.445,00 lei

Data inceput:

03/2016

Data sfarsit:

07/2016

Durata:

4 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC MANO SPRINT S.R.L

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Având în vedere îmbunătăţirea infrastructurii din municipiul Hunedoara, s-au executat reabilitări pe anumite străzii, şi astfel s-a elaborat documentaţia tehnică pentru realizarea lucrărilor de reabilitare pe strada Crișan, se află în cartierul Centru vechi al municipiului Hunedoara ce face legătura între str. Carpați și Piața Iancu de Hunedoara. Este o stradă dintre cele mai vechi care nu a fost reabilitată niciodată de la existența ei. Lungimea străzii este de 236 m, lățimea fiind variabilă între 5,00 – 6,00 m, iar trotuarele sunt de asemenea cu lățime variabilă.

Durata de realizare ( luni ) - 6 luni
Capacităţi:
- lungime traseu 236 m,
- parte carosabilă variabilă 5,00 – 6,00 m
- trotuare: variabile
Durata de funcționare a străzii fiind expirată, aceasta prezentând deteriorări majore la toate straturile componente ale structurii rutiere, la terasamente și la partea carosabilă. S-au executat lucrări de reabilitare a structurii și a îmbrăcăminții asfaltice, precum și refacerea marcajelor rutiere.

Alte Observatii

Autorizație de Construire nr. 18/ 02.02.2016
Contract lucrari 203/89806/31.12.2015- Reabilitare strada Crisan, MANO SPRINT S.R.L., valoare: 404.445,01 lei
HCL 456/ 21.12.2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici
HCL 9/ 18.01.2016 privind actualizarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici

Proiectant: SC MALEX ENGINEERING SRL
Contract de servicii nr. 75/ 14513/ 24.02.2016, Dirigenție de șantier, Întreprindere Individuală Gherman Lucian, valoare: 3.500 lei, TVA = 0 %
Ordin de începere lucrări din 08.03.2016, termen realizare: 3 luni

Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 48497/ 01.07.2016.
Valoarea lucrărilor executate conform Proces Verbal de receptie la terminarea lucrărilor: 404.445,01 lei incl. TVA.