Inchide

Reabilitare strada Buituri din municipiul Hunedoara

Drumuri

Valoare totala investitie:

285.183,00 lei

Data inceput:

03/2016

Data sfarsit:

07/2016

Durata:

4 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC DRUMCO SA

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Având în vedere îmbunătăţirea infrastructurii din municipiul Hunedoara, s-au executat reabilitări pe anumite străzii, şi astfel s-a elaborat documentaţia tehnică pentru realizarea lucrărilor de reabilitare pe strada Buituri, pe sectorul cuprins între intersectia cu b-dul Eroilor şi intersectia cu strada Latureni. Acesta are două benzi de circulaţie, preia fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de deservire locala. Lungimea străzii este de 600 m, iar suprafaţa carosabilă – 3140 mp.
Durata de realizare - 3 luni
Capacităţi:
- Lungime stradă – 600 m
- Suprafaţă carosabilă –3140 mp
Durata de funcționare a străzii fiind expirată, aceasta prezentând deteriorări majore la toate straturile componente ale structurii rutiere, la terasamente și la partea carosabilă. S-au executat lucrări de reabilitare a structurii și a îmbrăcăminții asfaltice, precum și refacerea marcajelor rutiere.

Alte Observatii

Autorizație de Construire nr. 328/ 23.02.2016
Contract lucrari 208/89811/31.12.2015- Reabilitare strada Buituri, DRUMCO SA, valoare: 285.182,73 lei
HCL 451/ 21.12.2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici
HCL 15/ 18.01.2016 privind actualizarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici

Proiectant: SC INFRA VIALIS SRL DEVA
Contract de servicii nr. 66/ 14500/ 24.02.2016, Dirigenție de șantier, Întreprindere Individuală Gherman Lucian, valoare: 2.180 lei, TVA = 0 %
Ordin de începere lucrări din 08.03.2016, termen realizare: 3 luni

Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 48493/ 01.07.2016.
Valoarea lucrărilor executate conform Proces Verbal de receptie la terminarea lucrărilor: 285.182,73 lei incl. TVA.