Inchide

Reabilitare fost spatiu PT7B Punct termic, B-dul Corvin si transformare in Casa Pensionarilor

Spatii de recreere

Valoare totala investitie:

615.500,00 lei

Data inceput:

08/2015

Data sfarsit:

09/2016

Durata:

13 luni

Status:

Finalizata

Executant:

SC M3 CONDESIGN SRL HUNEDOARA

Sursa de finantare

Buget Local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Imobilul situat în B-dul Corvin din municipiul Hunedoara a funcționat ca punct termic cu două stații hidrofor, fiind proprietatea R.A.I.L. Hunedoara. Pentru acoperirea unor datorii către stat Autoritatea Activelor Statului a vândut bunuri din proprietatea regiei, astfel că în 2009 imobilul cu CF 66186-C1 având o suprafață de 146 mp a fost cumpărat de S.C. Intercom Instal S.R.L. și transformată în atelier ( circa 3/4 din clădire).
Ulterior A.V.A.S. a transmis bunurile aparținând R.A.I.L. Hunedoara către Primăria Hunedoara, astfel imobilul (1/4 din clădire) în suprafață de 42 mp construcție având CF 65522-C1 și 317 mp extindere cu CF 65522- C2 a trecut în proprietatea Municipiului Hunedoara.
Deoarece Primăria Municipiul Hunedoara și-a propus să vină în sprijinul persoanelor vârstnice a achiziționat partea de imobil fost PT 7 B din B-dul Corvin care a aparținut S.C. Intercom Instal S.R.L. Hunedoara, reîntregindu-se astfel imobilul în vederea amenajării unui centru destinat persoanelor vârstnice.
Având în vedere că acest imobil nu a mai fost utilizat de multă vreme, fiind într-o stare avansată de degradare, cu pereții prezentând fisuri, infiltrații de apă și igrasie, instalațiile electrice, sanitare și de încălzire distruse sau inexistente este necesar a se efectua lucrări de reabilitare în vederea transformării clădirii pentru noi funcționalități, constând în: refacerea instalaților electrice, sanitare și de încălzire, refacerea tâmplăriei și a acoperișului, finisaje interioare și exterioare.
În acest sens, pentru reabilitarea clădirii, s-a întocmit documentația tehnico – economică cuprinzând fazele PT, DDE și DTAC.

Rezultate

Conform documentației tehnico – economice, s-au executat următoarele lucrări privind modernizarea clădirii:
- înlocuirea învelitorii existente
- anvelopare clădire – termosistem cu tencuieli decorative
- reparații pereți, tencuieli interioare și exterioare, zugrăveli interioare lavabile
- înlocuirea buiandrugii din lemn cu buiandrugi din beton armat
- suplimentarea cu doi stâlpi de reazem din beton armat și cămășuirea cu beton armat al stâlpului existent din încăperea clubului având dimensiunea 6,3 x 8,75 m
- pardoseală nouă tip tarkett în sala activității comune, club și sală proiecții, cu termoizolație sub pardoseală, gresie în celelalte spații și beton elicopterizat pe terasă
- înlocuirea tâmplăriei interioare cu tâmplărie nouă din PVC
- compartimentări interioare pentru amenajare grupuri sanitare
- tâmplărie exterioară nouă, PVC cu geam termopan
- realizarea unor grupuri sanitare, pe sexe
- refacerea instalației electrice
- instalație de protecție prin legare la pământ
- branșamente/ racorduri la rețeaua de pe stradă – apă și canalizare
- instalație interioară de încălzire: centrală termică pe gaz și radiatoare
- trotuare de gardă, cu pante pentru dirijarea apelor pluviale
- platforme, zone verzi, împrejmuire
- rampă pentru persoane cu dizabilități având panta maximă de 8% și se vor reface și intrările, care vor avea podest la intrare, conform reglementărilor în vigoare
- devieri rețele apă

În urma acestor reabilitări, fostul punct termic va avea destinația Casa Pensionarilor, care va cuprinde următoarele încăperi amenajate: Sală Club, Sală Activități Comune, Sală Proiecții, Cabinet Medical, Birou Administrativ, Oficiu, precum și încăperi anexe cu destinație specială (magazie, sală cazane, grupuri sanitare, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, și o terasă acoperită).

Alte Observatii

Proiectant SC DREAM DEVELOPMENT SRL DEVA
Autorizatia de Construire nr. 62/ 28.04.2015
Contract de execuție lucrări nr. 99/ 49437/ 17.07.2015
Ordin de începere lucrări nr. 181/ 54545/ 11.08.2015
Contract lucrari 543/09.06.2016- Instalatie de iluminat de securitate impotriva panicii-
Reabilitare fost spatiu PT7B punct termic, b-dul Corvin, M3 CONDESIGN SRL, valoare: 11.874,47 lei

Comanda produse 74/08.02.2016- Achizitionare utilaje si echipamente instalatia de
termoficare- Reabilitare fost spatiu PT7B punct termic, b-dul Corvin, OPAC DESIGN SYSTEM SRL, valoare: 12.260,88 lei


Proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 32/67451/21.09.2016
Valoarea din procesul verbal de receptie la terminarea lucrărilor: 490.224,45 lei incl. TVA)