Extinderea sistemului de iluminat public în Peștișu Mare pe DJ 687, până la limita administrativ teritorială cu Municipiul Deva, Municipiul Hunedoara

Harta interactiva a investitiilor

Prim─âria Hunedoara

B-dul Libertatii nr.17

Categorie

Retele

Valoare totala investitie

467.900,00 lei

Data inceput

05/2018

Data sfarsit

11/2018

Durata

6 luni

Status

In executie

Executant

SC Luxten Lightning Company SRL

Manager proiect

Sursa de finantare

Buget local

Parteneri

Beneficiari

Obiective

În prezent, pe drumul județean DJ 687, Hunedoara - Sântuhalm, pe porțiunea cuprinsă între podul din dreptul I.U.G. - în Pestișul Mare (sat aparținător de municipiul Hunedoara) și limita administrativ-teritorială cu municipiul Deva (localitatea Cristur), nu există nici un sistem de iluminat public ceea ce influențează negativ siguranța circulației rutiere și pietonale din zonă precum și securitatea individuală și colectivă a comunităților locale.
Pentru remedierea acestor neajunsuri, se va realiza extinderea sistemului de iluminat public existent, până la limita administrativ-teritorială cu municipiul Deva.
Menționăm că această porțiune din DJ 687, de aproximativ 1,5 km lungime, a rămas singura neiluminată între Deva și Hunedoara, în condițiile în care traficul rutier dintre cele două localități este tot mai intens.


Rezultate

Investiția s-a realizat unilateral, pe zona de siguranță a drumului DJ 687, Sântuhalm - Hunedoara, în Pestișul Mare, în intravilanul domeniului public al Municipiului Hunedoara.
Conform propunerii optime recomandate de Studiul de Fezabilitate, HCL 504 / 21.12.2017, alimentarea cu energie electrică s-a făcut din tabloul de joasă tensiune care alimentează iluminatul public existent în zonă, amplasat la postul de transformare PT 182, 20/0,4 kV prin intermediul unei coloane de alimentare, formată din cablu de aluminiu torsadat, montat suspendat pe stâlpii existenți (de tip SE și SCP) pe o distanță de 1.250 m până la DJ 687, în zona podului.
S-a făcut o supratraversare a DJ 687, prin montarea a 4 stâlpi de beton de tip 15006, pe care s-au montata câte un corp de iluminat cu LED iar de la ultimul stâlp de beton, pe o lungime de 1.450 m, coloana de alimentare, formată din cablu armat de aluminiu, s-a îngropat la o adâncime de 0,8 m, în pat de nisip și s-a semnalizatcorespunzător.
În lungul drumului, echidistant, s-au montat 49 stâlpi metalici ortogonali, H=8 m, cu console de susținere conform standardului EN 1464, pe care s-au montat corpuri de iluminat stradal tip LED 180 W, cu o durată de viață de 100.000 de ore de funcționare, având distribuția și fluxul luminos astfel încât să satisfacă parametri luminotehnici impuși pentru categoria de drum din care face parte și să respecte standardele naționale și internaționale.
Fiecare stâlp s-a echipat cu cleme de conexiuni și port fuzibil, echipat cu o bucată fuzibil de 10 A, accesibil printr-o fereastră de vizitare.
Stâlpii din beton s-au prevăzut cu cutii de conexiuni în care s-au montat aceleași echipamente ca în cazul stâlpilor metalici.
Corpurile de iluminat s-au alimentat cu un cablu de tip CYY-F 3X1,5 mm de la ieșire fuzibil până în clemele de conexiune ale corpului de iluminat.
Pentru a echilibra consumul pe cele trei faze, legarea corpurilor de iluminat la cablul de alimentare s-a făcut succesiv la fazele L1, L2 și L3.
Puterea instalată a corpurilor de iluminat propuse va fi 9,69 kW.