Inchide

Execuție lucrări pentru Rețele exterioare de apă și canalizare la blocul ANL, str. Alexandru Vlahuță, Hunedoara

Retele

Valoare totala investitie:

150.000,00 lei

Data inceput:

07/2019

Data sfarsit:

09/2020

Durata:

14 luni

Status:

În execuție

Executant:

SC SPERANTA SRL, loc. Novaci, Gorj

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Municipiul Hunedoara

Obiective

Realizarea lucrărilor privind rețele exterioare de apă și canalizare la imobilul cu destinația bloc de locuințe ANL din strada Alexandru Vlahuță nr. 16A, ce vor cuprinde: rețea apă potabilă, canalizare pluvială, canalizare menajeră
Scurtă prezentare
Amplasamentul este situat în municipiul Hunedoara, pe strada Alexandru Vlahuță, în zona blocului de locuințe destinate închirierii pentru tineri. Terenul este intravilan și aparține domeniului public al municipiului. Zona dispune de infrastructură obișnuită pentru un oraș modern: rețele de energie electrică, gaze naturale și apă, stație de epurare, mijloace de transport în comun, căi de acces rutier.

Fundamentarea necesității și oportunității realizării investiției:
Incă din anul 2008, Consiliul Local al Municipiului Hunedoara a aprobat prin HCL 98/2008 alocarea sumelor de la bugetul local al municipiului Hunedoara, în vederea realizării utilităţilor şi a planului general aferente obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii , str. Alexandru Vlahuţă, etapa I, municipiul Hunedoara” din strada Alexandru Vlahuță nr.16 A din municipiul Hunedoara.,
Astfel, în această primă etapă a început construcția unui ansamblu de locuițe pentru tineri cu trei tronsoane și 80 unități locative , având subsol tehnic, parter şi 4 etaje supraterane. În conformitate cu contractul 32187/23.08.2006, unității administrativ – teritoriale îi revine obligația de a asigura cu fonduri de la bugetul local realizarea lucrărilor de amenajări exterioare care cuprind căi de acces, alei pietonale, spații verzi, canalizare pluvială.

Rezultate

Lucrările ce se efectuează:
- realizare branșament apă potabilă
- realizare canalizare menajeră
- realizare canalizare pluvială
În perspectivă, lângă blocul existent, va mai fi ridicat un alt bloc, ce va avea tot 80 de apartamente, de aceea se propune realizarea rețelelor de apă și canalizare astfel încât următorul bloc să fie conectat cât mai ușor, fără a deteriora carosabilul și trotuarele aferente blocului existent.
a. Realizare branșament apă potabilă:
Branșamentul propus va avea lungimea de 8,00 m și va fi executat din teavă PEHD, De=75 mm (Pn=10 bari). În zona carosabilului, acesta v-a fi montat în țeava de protecție din țeavă PVC-KG, Dn=160 mm. Căminul propus la limita de proprietate, va avea următoarele dimensiuni interioare: 1,40x1,00x1,00 m. În acest cămin se va monta contorul de apă ce va măsura cantitatea de apă din întregul bloc. Măsurarea consumului de apă, va fi făcută printr-un apometru de Dn=50 mm. După contorul de apă, se v-a monta o clapetă de reținere de Ø=2", iar în amonte se va poziționa un filtru Y de Ø=2". După clapeta de reținere, va fi montat un teu de Ø=2" și un robinet de golire cu diametrul Ø=½"
Acest ansamblu, va fi încadrat între doi robineți cu ventil sferic având Ø=2". Toate elementele poziționate în căminul contor apă, vor rezista la o presiune de minim 10 bari.
Pentru blocul ce va fi realizat ulterior, se va executa un bransament de apă, din teavă PEHD, De=75 mm (Pn=10 bari), care la capăt va avea un dop din PEHD.
b. Realizare canalizare menajeră
Rețeaua exterioară a canalizării menajere colectează rețeaua colectoare ce este amplasată în subsolul blocului. Trecerea prin pereții fundației a tubulaturii colectoare se va face prin intermediul țevilor de protecție, care vor fi executate din țeavă PVC-KG, Dn=200 mm. Străpungerile fundaților, vor fi executate prin carotare.
Întreaga canalizare menajeră, va deversa în căminul exterior CM01, care se va conecta în căminul canalizării existente (C1 existent), prin tubulatura PVC-KG, Dn=250 mm, ce se va monta cu panta de 1%. Debitul canalizării menajere este de 6,4 l/s, acesta va genera pentru diametru și panta propusă, un grad de umplere de 0,33 și o viteză de 1,19 m/s.
c. Realizare canalizare pluvială
Canalizarea pluvială ce va deservi acest amplasament, va colecta apele meteorice de pe învelitoare, trotuare și carosabil.
Precipitațiile la nivelul învelitoarei, se colectează prin jgheaburi și sunt orientate spre căminele de racord prin intermediul burlanelor. Căminele de racord sunt poziționate în apropierea burlanelor, iar din acestea apa pluvială este orientată spre rețeaua de canalizare pluvială. Racordarea burlanelor, va fi executată cu țeavă PVC-KG, Dn=110 mm, care se va amplasa îngropat la adâncimea de 50 cm. Pentru a evita lucăarile de săpătură, în partea de nord a scărilor A și B, burlanele existente vor deversa direct în carosabil, de unde apa pluvială, va fi colectată prin gura de scurgere GS2.
Traseul canalizării pluviale a fost stabilit, astfel încât după construcția celui de-al doilea bloc, acesta să poată fi racordat cât mai ușor în sistemul de canalizare pluvială propus de prezenta documentație.
Ținând cont de natura amplasamentului, sistematizarea propusă și de rețelele de canalizare existente, rețeaua de canalizare propusă, va deversa în două cămine existente, ce se află în apropierea zonei deservite.
Căminele vor fi executate din oale din beton, cu diametrul interor de 800 mm, respectiv 1.000 mm. Accesul în cămine se va face prin intermediul capacelor de tip carosabil, respectiv necarosabil, ce vor fi prevăzute cu sistem antiefractie. Placa de radier, precum și placa de acoperire a căminelor vor fi din beton armat. Armarea se va executa cu plasă sudată (Ø=8 mm, L=100 mm). Intrarea, respectiv ieșirea tubulaturii din cămine se va face prin intermediul pieselor de trecere. Rețeaua de canalizare, va fi executată din țeavă PVC-KG, Dn=200 mm și Dn=250 mm, ce va fi pozată pe majoritatea traseului cu panta de 1%. Traseul canalizării pluviale, propus a deversa în căminul C2 existent va trece prin zidul de sprijin, unde pentru creearea golului se va utiliza carota.

Alte Observatii

Contract servicii nr. 86/ 20.05.2020, servicii de întocmire documentații tehnico economice faza PT Rețele exterioare de apă și canalizare la blocul ANL, str. Alexandru Vlahuță nr. 16A (etapa I) - 80 ap., loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, SC KING DESIGN SRL, valoare: 5.000,00 lei, TVA 0%.
Contract execuție lucrări nr. 108/ 37440/ 23.06.2020,
executant: SC SPERANTA SRL, loc. Novaci, Gorj,
valoare: 112.953,78 lei incl. TVA,
Contract dirigentie de șantier, nr. 118/39634/02.07.2020,
Dirigenție de șantier – SC DAMAY MARY CONS SRL Deva, diriginte: Moșuț Maria
valoare: 1.700 lei incl. TVA
Autorizatie de construire nr. 69/ 17.06.2020
Proces verbal predare amplasemnt nr. 41384/ 10.07.2020
Ordin de începere lucrări nr. 41414/ 10.07.2020