Inchide

Amenajare loc de joacă în zona fostului Cămin Cultural din Zlaști, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara

Spatii de recreere

Valoare totala investitie:

231.100,00 lei

Data inceput:

-

Data sfarsit:

-

Durata:

-

Status:

Faza de proiect

Executant:

Proiectant: SC ARH'E TIP STUDIO SRL Deva

Sursa de finantare

Buget local

Beneficiari

Cetățenii municipiului Hunedoara

Obiective

Pentru a oferi copiilor locuri de joacă bine întreținute și dotate cu diverse echipamente specifice, unde să-și petreacă timpul liber în mod plăcut și în siguranță, Primăria Municipiului Hunedoara dorește amenajarea unui loc de joacă pe strada Zlaști, în zona fostului Cămin Cultural, municipiul Hunedoara, jud. Hunedoara.
Lucrările pentru realizarea locului de joacă vor consta în amenajarea unui spațiu existent în conformitate cu destinația și cu normele în vigoare, montarea mobilierului urban și dotarea acestuia cu echipament specific.
Astfel, în vederea petrecerii timpului liber în mod cât mai plăcut atât a copiilor cât și a părinților într-un spațiu cu destinația loc de joacă, s-a întocmit o documentație tehnico – economică, faza Studiu de fezabilitate, elaborat de SC ARCH`E TIP STUDIO SRL Deva, în conformitate cu Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, precum și proiectul tehnic aferent în acest sens.
Terenul este situat in municipiul Hunedoara, strada Zlaști, are suprafața de 573 mp conform extrasului de Carte Funciara 75699.
Pe teren nu există alte construcții.
Se propune realizare unui loc de joacă care va cuprinde mai multe complexe de joacă, precum si leagăne, balansoare, cățărătoare si alte echipamente specifice.
- dimensiuni maxime la sol –25m x 12m.
- suprafața utilă totală propusă = 300 mp
Se va executa o platformă betonată de 12cm, așezată pe un strat de 25 cm de balast compactat, așezat pe geotextil, așezat pe un pat de pământ compactat pregătit in prealabil.
Locul de joacă se va mobila cu mobilier urban format din bănci, coșuri de gunoi, cișmea, corpuri de iluminat. Pe platforma de beton se va așterne un strat de tartan cu grosimea de 2cm.
Spațiul se va împrejmui cu gard realizat din lemn.
Echipamentele de joacă, mobilierul urban (bănci, cișmea, coșuri de gunoi, corpuri de iluminat) și împrejmuirea se vor fixa pe platforma betonată cu șuruburi și ancoră chimică sau șurub tip conexpand.
Construcția propusă se încadrează, prin funcțiunea sa, în categoria D , clasa IV.

Amenajarea locului de joacă va cuprinde:

1. Complex de joacă copii 3 – 10 ani ani
2. Complex de joacă copii 7 - 14 ani
3. Leagăn cuib copii 4-14 ani
4. Leagăn copii 7-14 ani
5. Balansoar copii 3-10 ani
6. Carusel
7. Mașină copii 3 – 7 ani
8. Cățărătoare
9. Aparat fitness pentru brațe
10. Aparat fitness pentru picioare
11. Aparat fitness
12. Tartan
13. Împrejmuire perimetrală realizată din lemn și metal

Durata de realizare a investiției (execuția lucrărilor) - 6 luni ;

Capacități:
- regim de înălțime: Parter;
- dimensiuni maxime la sol –25m x 12m.
- suprafața utilă totală propusă = 300 mp

Alte Observatii

Contract servicii 236/79376/18.12.2020 - Întocmire documentatie tehnico – economica faza Studiu de Fezabilitate
Proiectant: SC ARH'E TIP STUDIO SRL Deva
Valoare proiect tehnic: 6.700,00 lei

Hotărârea Consiliului Local nr. 76/ 31.03.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ”Amenajare loc de joacă în zona fostului Cămin Cultural din Zlaști, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”


Contract servicii 208/66924/11.08.2022- Întocmire documentatie tehnico – economica faza Proiect Tehnic
Proiectant: SC ARH'E TIP STUDIO SRL Deva
Valoare proiect tehnic: 9.758,00 lei